Rettig, Joh.

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1907
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K03
Gravplats: 0344
Gravplatsnummer: GK03 0344
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Rettig, Antonie Vilh:a Ulrika
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1933-07-29

Gävle pastorat