Lindh K M:s, Hustru

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1914-03-04
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K05
Gravplats: 0132
Gravplatsnummer: GK05 0132
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lindh, K M
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1919-12-16

Gävle pastorat