Petre, J.W.

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1900-07-20
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K05
Gravplats: 0203+
Gravplatsnummer: GK05 0203+
Gravrättstid: - för all framtid

Gävle pastorat