Nygren, Hildur Kristina

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: -
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K06
Gravplats: 0322A+B
Hemort: 66 år
Gravplatsnummer: GK06 0322A+B
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nygren, Rut Margareta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1932-02-13
Nygren, Gustaf
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1933-04-22
Nygren, Johanna Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1936-10-03
Nygren, Gustaf Hjalmar (Gösta)
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Åberg, Johan Henning
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Åberg, Alice Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Nygren, Lars
Född
1929-02-20
Avliden
2006-08-16
Gravsatt
2006-10-03

Gävle pastorat