Engwall, Elisabeth

Född: 1952-10-07
Avliden: 2001-03-23
Gravsatt: 2001-04-24
Gamla Kyrkogården
Kvarter: K06
Gravplats: 0478+
Hemort: Hel tref
Gravplatsnummer: GK06 0478+
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Engvall Emil:s, Dotter Kerstin
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1901-06-06
Engvall Ernst:s, Dotter Signe Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1901-06-06
Engvall W Th:s, Hustru
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1905-02-03
Engvall, W Th
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1908-03-05
Engvall Emil:s, Hustru
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1909-03-31
Engvall, Ernst
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1915-09-06
Engvall, Knut Emil
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1923-03-30
Engvall, Josef Wilhelm
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1930-02-25
Engvall, Carl Fredrik
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1925-12-29
Engvall, Axel Teod.
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Engvall, Anna Matilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1940-01-28
Von Bogdan, Elsa
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Skoglund, Ruth Christina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Engvall, Agneta Albertina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Engvall, Minnie
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Kylin Og Engvall, Ellen Kristina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Skoglund, Axel Erik
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Engvall, Sven Victor
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Engvall, Karin
Född
1893-08-10
Avliden
1973-03-05
Gravsatt
-
Engwall, Gustaf Viktor
Född
1902-11-14
Avliden
1983-01-06
Gravsatt
1983-06-01
Engvall, Anna Maria Margareta
Född
1915-09-06
Avliden
1999-03-05
Gravsatt
1999-07-08
Engwall, Sven Jacob Victor
Född
1922-08-06
Avliden
1986-11-07
Gravsatt
1986-12-05
Steineck, Kerstin Ninnie Eskilsdotter
Född
1928-01-30
Avliden
2002-11-05
Gravsatt
2003-01-31
Engwall, Gunnel Maria
Född
1915-01-20
Avliden
2006-08-21
Gravsatt
2007-08-27

Gävle pastorat