Bergkvist, Claes Erik

Född: 1915-10-25
Avliden: 1985-05-19
Gravsatt: 1985-06-19
Gamla Kyrkogården
Kvarter: U13
Gravplats: 0204
Hemort: Hel tref
Gravplatsnummer: GU13 0204
Gravrättstid: 1985-05-28 - 2027-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Bergkvist, Ingrid Viktoria
Född
1918-04-01
Avliden
2002-07-16
Gravsatt
2002-08-20

Gävle pastorat