Stålhammar, Harald Emanuel

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1955-04-09
Skogskyrkogården
Kvarter: K01
Gravplats: 0468
Hemort: 64 år
Gravplatsnummer: SK01 0468
Gravrättstid: - för all framtid

Gävle pastorat