Höijer, Benjam Carl H

Född: 1767-06-01
Avliden: 1812-06-13
Gravsatt: 1812
Gamla kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0010
Gravplatsnummer: 0101 0010
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Höijer, Otto
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Bergenstierna, Johanna
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.