von Bergen, Maria Beata Katharina

Född: 1840
Avliden: 1927
Gravsatt: 1927-06-03
Gamla kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0023
Hemort: Engelbrekt
Gravplatsnummer: 0101 0023
Gravrättstid: 1855-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Henschen, Johan Peter Daniel
Född
1837
Avliden
1855
Gravsatt
1855
Henschen, Augusta f. Munck af Rosensch
Född
-
Avliden
1856
Gravsatt
1856
Henschen, Lars Wilhelm
Född
1805-06-01
Avliden
1885-01-27
Gravsatt
1885-02-02

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.