von Bahr, Gunnar Otto August

Född: 1907-11-14
Avliden: 1997-12-15
Gravsatt: 1998-05-26
Gamla kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0089
Hemort: Gottsunda
Gravplatsnummer: 0101 0089
Gravrättstid: 1951-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

von Bahr, Ann Elisabeth F Key
Född
-
Avliden
1950
Gravsatt
1951-01-05
Björk von Bahr, Stina Elsa Ida Kristina
Född
1907-12-02
Avliden
1995-11-12
Gravsatt
1996-09-19

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.