Thunberg, C P

Född: 1743-11-11
Avliden: 1828-08-08
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården
Kvarter: 01
Gravplats: 0103
Gravplatsnummer: 0101 0103
Gravrättstid: 1828-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.