Carlsson, Sten Carl Oskar

Född: 1917-12-14
Avliden: 1989-08-05
Gravsatt: 1989-09-22
Gamla kyrkogården
Kvarter: 02
Gravplats: 0138
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0102 0138
Gravrättstid: 1989-01-01 - 2039-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Carlsson, Kerstin
Född
1920-06-02
Avliden
1996-04-04
Gravsatt
1996-06-14

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.