Hagen, Ellen Helga Louise f. Wadström

Född: 1873-09-15
Avliden: 1967-01-28
Gravsatt: 1967-02-10
Gamla kyrkogården
Kvarter: 03
Gravplats: 0172B
Hemort: Täby
Gravplatsnummer: 0103 0172B
Gravrättstid: 1922-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hagen, August Robert
Född
1868
Avliden
1922-08-30
Gravsatt
1922-09-03
Hagen, Tord Bernhard
Född
1914-01-19
Avliden
2008-03-13
Gravsatt
2008-05-30

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.