Hård, Carl

Född: 1768-06-04
Avliden: 1840-04-30
Gravsatt: -
Gamla kyrkogården
Kvarter: 03
Gravplats: 0177
Gravplatsnummer: 0103 0177
Gravrättstid: - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.