Eriksson, Jan Henning

Född: 1932-11-29
Avliden: 1988-05-31
Gravsatt: 1988-11-07
Gamla kyrkogården
Kvarter: 03
Gravplats: 0198B
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0103 0198B
Gravrättstid: 1909-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Eriksson, Johan Erik
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1909-09-07
Eriksson, Carl Johan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1916-03-24
Eriksson, Maria Charlotta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1931-05-02
Eriksson, Johan August
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1937-10-06
Eriksson, Anna Maria Charlotta
Född
1881-03-25
Avliden
1967-07-09
Gravsatt
1967-07-31
Eriksson, Signe Charlotta Desideria
Född
1883-05-23
Avliden
1970-01-22
Gravsatt
1970-07-16
Eriksson, Nils Johan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1952-11-30
Eriksson, Henning Erik Teodor
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1961-12-28
Eriksson, Ester Axelina Katarina
Född
1893-03-22
Avliden
1986-04-20
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.