Bergström, Karl Ludvig

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1932-03-09
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 0000T
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0104 0000T
Gravrättstid: 1895-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Mörtsell, Johannes
Född
-
Avliden
1888
Gravsatt
1888
Mörtsell, Eva Katarina
Född
-
Avliden
1903
Gravsatt
1903-09-17
Bergström, Betty Evelina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1938-07-27
Bergström, Karin Margareta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1946-08-01
Olsson, Anna Elsiabet f. Bergström
Född
1893-05-15
Avliden
1975-12-15
Gravsatt
1976-12-16
Bergström, Curt
Född
1923-11-01
Avliden
2003-02-19
Gravsatt
2003-05-28

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.