Stangenberg, Knut Viktor Abraham

Född: 1871
Avliden: 1955-04-21
Gravsatt: 1955-05-05
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 0246B
Hemort: Enskede
Gravplatsnummer: 0104 0246B
Gravrättstid: 1905-01-01 - 2033-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Stangenberg, Nils
Född
1774-10-10
Avliden
1876-03-11
Gravsatt
1876
Schyck, Selma Helena Matilda
Född
-
Avliden
1905-09-10
Gravsatt
1914-01-20
Stangenberg, Johan Viktor
Född
-
Avliden
1916-03-25
Gravsatt
1916-03-29
Stangenberg, Ida Eleonora Elisabet
Född
-
Avliden
1905-09-10
Gravsatt
1905-09-15
Stangenberg, Emma Ida Matilda
Född
-
Avliden
1918-10-05
Gravsatt
1918-10-11
Stangenberg, Ingeborg Katarina
Född
-
Avliden
1957-12-02
Gravsatt
1957-12-15

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.