Geijer, Erik Gustaf

Född: 1783-12-01
Avliden: 1847-04-23
Gravsatt: 1847
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 0248
Gravplatsnummer: 0104 0248
Gravrättstid: 1839-12-18 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.