Bergstrand, Carl Henric

Född: 1800-02-28
Avliden: 1850
Gravsatt: 1850
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 0251
Gravplatsnummer: 0104 0251
Gravrättstid: 1850-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.