Olivecrona, Knut Hans Karl

Född: 1897-10-25
Avliden: 1980-02-05
Gravsatt: 1980-06-30
Gamla kyrkogården
Kvarter: 04
Gravplats: 0255
Hemort: Lunds Allhelgonaförs.
Gravplatsnummer: 0104 0255
Gravrättstid: 1854-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Olivecrona, Malla f. Schenson
Född
1820
Avliden
1854
Gravsatt
1854
Olivecrona, Tomas
Född
-
Avliden
1875
Gravsatt
1875
Smerling, Stephanie
Född
-
Avliden
1879
Gravsatt
-
Olivecrona, Rosalie f. Roos
Född
1823
Avliden
1898
Gravsatt
1898
Olivecrona, Eliza
Född
-
Avliden
1902
Gravsatt
-
Olivecrona, Knut Detlof
Född
1817
Avliden
1905
Gravsatt
1905-02-11
Olivecrona, Birgit Elisabeth
Född
1901-07-13
Avliden
1993-11-04
Gravsatt
1993-12-28
Olivecrona, Maria Magdalena Charlotta
Född
1920-11-02
Avliden
1854-10-03
Gravsatt
-

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.