Löfstedt, Haimon Einar Harald

Född: 1880
Avliden: 1955
Gravsatt: 1955-06-15
Gamla kyrkogården
Kvarter: 05
Gravplats: 0270B
Hemort: Engelbrekt
Gravplatsnummer: 0105 0270B
Gravrättstid: 1914-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Löfstedt, Sally Maria Katarina
Född
-
Avliden
1914
Gravsatt
1914-05-10
Löfstedt, Jenny Elvira
Född
-
Avliden
1925
Gravsatt
1925-06-03
Löfstedt, Ida
Född
-
Avliden
1960
Gravsatt
1960-02-12
Löfstedt, Annie Sofia f. Gynther
Född
1896-07-31
Avliden
1975-10-29
Gravsatt
1975-12-11

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.