von Friesen, Otto

Född: 1870
Avliden: 1942
Gravsatt: 1942-09-25
Gamla kyrkogården
Kvarter: 06
Gravplats: 0332
Gravplatsnummer: 0106 0332
Gravrättstid: 1893-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Ohlsson, Lena Stina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1915-11-30
von Friesen, Johan Adolf
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1893-01
von Friesen, Maria Carolina Augusta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1919-12-11
von Friesen, Vendla
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1956-05-04
von Friesen, Sten
Född
1907-03-18
Avliden
1996-09-09
Gravsatt
1997-05-30

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.