Blix, Gunnar

Född: 1894-09-07
Avliden: 1981-06-10
Gravsatt: 1981-07-20
Gamla kyrkogården
Kvarter: 07
Gravplats: 0373B
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0107 0373B
Gravrättstid: 1955-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Blix, Hertha Martina
Född
-
Avliden
1955
Gravsatt
1956-01-12

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.