Löwdin, Per-Olof

Född: 1916-10-28
Avliden: 2000-10-06
Gravsatt: 2000-12-22
Gamla kyrkogården
Kvarter: 08
Gravplats: 0408
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0108 0408
Gravrättstid: 2000-10-16 - 2040-12-31

Övriga gravsatta i denna grav

Löwdin, Karin Vilhelmina
Född
1922-08-06
Avliden
2015-05-09
Gravsatt
2015-08-26

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.