Hedenius, Per

Född: 1828-11-06
Avliden: 1896-02-01
Gravsatt: 1896
Gamla kyrkogården
Kvarter: 10
Gravplats: 0485
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0110 0485
Gravrättstid: 1900-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Winbom, Jonas Arvid
Född
1791-09-27
Avliden
1841-03-15
Gravsatt
1841
Winbom, Christina (Svanström) f. Hernberg
Född
1756-08-01
Avliden
1824-10-30
Gravsatt
1824
Winbom, Johan
Född
1746-10-09
Avliden
1826-10-09
Gravsatt
1826
Gestrin, Hanna. f. Winbom
Född
1826-10-24
Avliden
1894-07-06
Gravsatt
1894
Winbom, Sophie Maria f. Florin
Född
1796-12-11
Avliden
1870-03-15
Gravsatt
1870
Hedenius, Sally Maria f. Winbom
Född
1831-08-28
Avliden
1912-07-31
Gravsatt
1912-08-05
Hedenius, Elin Maria Beata
Född
1861
Avliden
1940-02-21
Gravsatt
1940-02-25

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.