Svedelius, Nils Eberhard

Född: -
Avliden: 1960-08-02
Gravsatt: 1960-10-09
Gamla kyrkogården
Kvarter: 11
Gravplats: 0531
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0111 0531
Gravrättstid: 1955-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Svedelius, Lisa
Född
-
Avliden
1955-12-26
Gravsatt
1956-01-02
Svedelius, Carl Robert
Född
1923-06-17
Avliden
1990-10-04
Gravsatt
1990-10-31
Svedelius, Karin
Född
1915-07-28
Avliden
2005-08-24
Gravsatt
2005-10-19
Svedelius, Ebba
Född
1917-08-30
Avliden
2009-01-14
Gravsatt
2009-06-03

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.