von Bahr, Johan

Född: 1860
Avliden: 1929-01-13
Gravsatt: 1929-01-17
Gamla kyrkogården
Kvarter: 12
Gravplats: 0562
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0112 0562
Gravrättstid: 1929-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

von Bahr, Ellen Maria Carolina
Född
-
Avliden
1956-10-26
Gravsatt
1956-11-01
Wetter, Folke Gustav
Född
1883-10-30
Avliden
1961-04-28
Gravsatt
1961-05-06
Wetter, Margit Elisabeth f.von Bahr
Född
1889-03-02
Avliden
1984-03-26
Gravsatt
1984-04-05
Wetter, Sten Folkesson
Född
1914-08-13
Avliden
1995-02-10
Gravsatt
1995-08-14
Wetter, Carin Anna Margareta
Född
1916-10-08
Avliden
1981-12-21
Gravsatt
1999-08-26
Wetter, Arne Folkesson
Född
1923-06-12
Avliden
1973-03-16
Gravsatt
1973-03-26

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.