Knös, Alida

Född: -
Avliden: 1855
Gravsatt: 1855
Gamla kyrkogården
Kvarter: 12
Gravplats: 0591
Gravplatsnummer: 0112 0591
Gravrättstid: 1829-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Knös, Thekla
Född
1815
Avliden
1880
Gravsatt
1880
Knös, Gustaf
Född
-
Avliden
1828
Gravsatt
1828

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.