Samuelsson, Gunnar

Född: -
Avliden: 1944
Gravsatt: 1944-02-19
Gamla kyrkogården
Kvarter: 13
Gravplats: 0633
Hemort: Danderyd
Gravplatsnummer: 0113 0633
Gravrättstid: 1944-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Westermark, Gustaf Engelbert
Född
1885-11-13
Avliden
1971-05-07
Gravsatt
1971-07-19
Westermark, Malin f. Samuelsson
Född
1888-10-02
Avliden
1972-10-09
Gravsatt
1972-12-28

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.