Malmström, Bernhard Elis

Född: 1816-03-14
Avliden: 1865-06-21
Gravsatt: 1865
Gamla kyrkogården
Kvarter: 13
Gravplats: 0659
Gravplatsnummer: 0113 0659
Gravrättstid: 1855-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Malmström, Carl Bernhard
Född
-
Avliden
1871
Gravsatt
1871
Malmström, Hedvig Sophia Ulrika
Född
-
Avliden
1849-03-14
Gravsatt
1849
Malmström, Eve Mathilde
Född
-
Avliden
1864-01-23
Gravsatt
1864
Malmström, Carl Gustaf
Född
-
Avliden
1912
Gravsatt
1912-09-18
Malmström, Charlotta f. Kijber
Född
-
Avliden
1918
Gravsatt
1918-04-09

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.