Wikander, Sigrid Klara Ingeborg

Född: 1882
Avliden: -
Gravsatt: 1941-04-20
Gamla kyrkogården
Kvarter: 14
Gravplats: 0767
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0114 0767
Gravrättstid: 1941-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Ekdahl, Hilma Valborg Kristina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1951-11-11
Ekdahl, Ivar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1962-01-18
Ekdahl, Henrik Olaus Salomon
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1959-03-31
Ekdahl, Kerstin Ruth Ingeborg
Född
1923-06-16
Avliden
1997-01-03
Gravsatt
1997-05-30

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.