Fåhraeus, Klas

Född: -
Avliden: 1944
Gravsatt: 1944-02-25
Gamla kyrkogården
Kvarter: 15
Gravplats: 0780
Gravplatsnummer: 0115 0780
Gravrättstid: 1944-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Fåhraeus, Olga Krist.Aug.
Född
-
Avliden
1950
Gravsatt
1950-05-06
Fåhraeus, Eskil Birger
Född
-
Avliden
1922
Gravsatt
1945-01-20
Fåhraeus, Gunnar
Född
1900-07-14
Avliden
1972-03-03
Gravsatt
1972-04-08
Fåhraeus, Dagny Elisabet
Född
1905-04-16
Avliden
1991-06-15
Gravsatt
1991-09-09
Fåhraeus, Torsten
Född
1926-04-10
Avliden
2011-11-20
Gravsatt
2012-07-12

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.