Fredriks, Per

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1947-09-22
Gamla kyrkogården
Kvarter: 15
Gravplats: 0821B
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0115 0821B
Gravrättstid: 1914-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Nilsson, Johan Fredrik Baltzar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1914-09-29
Nilsson, Edla Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1941-01-04
Pettersson, Johan Petter
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1926-01-31
Fredriks, Elvira Maria f. Karlsson
Född
1896-06-20
Avliden
1981-08-06
Gravsatt
1981-08-18
Göransson, Märta
Född
1889-10-22
Avliden
1978-09-02
Gravsatt
1978-09-27
Tengblad, Karl-Fredrik
Född
1922-05-16
Avliden
1981-07-16
Gravsatt
1981-11-04
Björkman, Eric Hjalmar
Född
1920-12-09
Avliden
1985-08-05
Gravsatt
1985-08-28
Tengblad, Karl Anders
Född
1949-03-06
Avliden
1990-04-04
Gravsatt
1990-05-16
Björkman, Eva f. Fredriksson
Född
1923-01-30
Avliden
1989-12-21
Gravsatt
1990-02-26
Tengblad, Greta
Född
1923-01-30
Avliden
2015-08-22
Gravsatt
2016-06-08

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.