Noréen, Erik

Född: -
Avliden: 1946-12-13
Gravsatt: 1947-02-02
Gamla kyrkogården
Kvarter: 15
Gravplats: 0823
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0115 0823
Gravrättstid: 1904-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Rosell, Otto Alvar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1904-09-11
Noréen, Adolf Gotthard
Född
1854
Avliden
1925-06-13
Gravsatt
1925-06-19
Rosell, Torsten Johan Erhard
Född
-
Avliden
1930-12-23
Gravsatt
1930-12-30
Rosell, Sigrid Margareta
Född
-
Avliden
1962-08-20
Gravsatt
1962-08-25
Noréen, Inge
Född
-
Avliden
1943-12-15
Gravsatt
1943-12-10
Noréen, Emilia
Född
-
Avliden
1942-07-07
Gravsatt
1942-07-11
Noréen, Magnhild f. Hougen
Född
1898-03-10
Avliden
1976-01-31
Gravsatt
1976-10-19
Noreen, Sven Erik
Född
1926-05-27
Avliden
2000-07-07
Gravsatt
2001-05-23
Noreen, Karin Gunilla Birgitta
Född
1925-06-07
Avliden
2003-10-10
Gravsatt
2004-08-13

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.