Svanberg, Jöns

Född: 1771
Avliden: 1851
Gravsatt: 1851
Gamla kyrkogården
Kvarter: 16
Gravplats: 0861
Gravplatsnummer: 0116 0861
Gravrättstid: 1895-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.