Gjerdman, Olof Henrik

Född: 1883-04-29
Avliden: 1965-06-27
Gravsatt: 1965-07-02
Gamla kyrkogården
Kvarter: 18
Gravplats: 0918C
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0118 0918C
Gravrättstid: 1927-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Envall, Sofia Erika
Född
1851
Avliden
1930
Gravsatt
1931-01-06
Gjerdman, Emelie Teresia F. Envall
Född
1885
Avliden
1954
Gravsatt
1954-03-10
Envall, Per Erik
Född
1849
Avliden
1942
Gravsatt
1942-06-04
Envall, Elin Sofia
Född
1881-02-26
Avliden
1967-05-01
Gravsatt
1967-06-09

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.