Björlingson, Frey Ulf Canutus

Född: 1913-08-30
Avliden: 2009-11-26
Gravsatt: 2010-05-26
Gamla kyrkogården
Kvarter: 18
Gravplats: 0920C
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0118 0920C
Gravrättstid: 2009-11-30 - 2035-12-31

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.