Mörtsell, Sture Gustaf

Född: -
Avliden: 1951-07-07
Gravsatt: 1951-11-11
Gamla kyrkogården
Kvarter: 21
Gravplats: 1048A
Hemort: Bromma
Gravplatsnummer: 0121 1048A
Gravrättstid: 1893-01-12 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Pettersson, Lars Johan
Född
-
Avliden
1893
Gravsatt
1893-01-15
Pettersson, Sten
Född
-
Avliden
1905
Gravsatt
1905-06-18
Pettersson, Charlotta Maria
Född
-
Avliden
1927
Gravsatt
1927-06-14
Petersson, Gustaf Valfrid
Född
-
Avliden
1933-02-13
Gravsatt
1933-02-22
Mörtsell, Birgit
Född
-
Avliden
1951
Gravsatt
1951-11-11
Mörtsell, Maj Alma
Född
1930-06-10
Avliden
2009-02-27
Gravsatt
2009-07-14

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.