Kjellman, Frans Reinhold

Född: -
Avliden: 1907-04-22
Gravsatt: 1907-04
Gamla kyrkogården
Kvarter: 21
Gravplats: 1061
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0121 1061
Gravrättstid: 1896-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Kjellman, Anna
Född
-
Avliden
1931-01-03
Gravsatt
1931-01-09
Kjellman, Gustaf Hilding
Född
1885
Avliden
1953-07-17
Gravsatt
1953-07-25
Kjellman, Hildur
Född
1863-03-30
Avliden
1896-06-26
Gravsatt
1896
Kjellman, Dagmar f. Karell
Född
1886-08-14
Avliden
1981-12-22
Gravsatt
1982-05-24

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.