Wikner, Pontus

Född: 1837
Avliden: -
Gravsatt: 1888-01
Gamla kyrkogården
Kvarter: 21
Gravplats: 1085
Gravplatsnummer: 0121 1085
Gravrättstid: 1901-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Lönberg, Astrid Ottilia f. Karlsson
Född
1901-06-27
Avliden
1985-10-15
Gravsatt
1985-12-05
Lönberg, Robert
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Lönberg, Therese
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
-
Wikner, Sara
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1871-01
Wikner, Ernst
Född
-
Avliden
1953
Gravsatt
1953-05-15
Lönberg, Ida Agnes Theresia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1930-06-08
Wikner, Ida Albertina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1910-05-30
Lönberg, Kate Amelie
Född
1906-06-04
Avliden
1999-09-29
Gravsatt
1999-10-22
Lönberg, Anna Elisabeth Sofia
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1939-03-26
Wikner, Ellen Elisabeth f. Huirfeldt
Född
1875-06-04
Avliden
1969-10-30
Gravsatt
1970-08-07
Wikner, Hugo Oskar
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1928-06-28
Wikner, Carola Ida Elisabeth
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1963-04-26
Lönberg, Pontus Wikner August
Född
1897-02-23
Avliden
1987-03-15
Gravsatt
1987-05-21
Wikner, Robert Peter Ernst
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1953-05-15
Lönberg, Nils Robert
Född
1894-06-02
Avliden
1969-01-05
Gravsatt
1969-05-17
Lönberg, Robert Ivan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1936-09-13

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.