Littorin, Krister Alfredsson

Född: 1879
Avliden: -
Gravsatt: 1939-03-18
Gamla kyrkogården
Kvarter: 21
Gravplats: 1093
Hemort: Engelbrekt Stockholm
Gravplatsnummer: 0121 1093
Gravrättstid: 1929-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Littorin, Kjerstin Augusta Viktoria
Född
1883-09-04
Avliden
1969-04-04
Gravsatt
1969-06-14

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.