Widman, Dag Herbert Rudolf

Född: 1924-04-27
Avliden: 2003-10-30
Gravsatt: 2004-09-24
Gamla kyrkogården
Kvarter: 24
Gravplats: 1130
Hemort: Oscar
Gravplatsnummer: 0124 1130
Gravrättstid: 1880-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Widman, Maria Kristina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1880-03-13
Widman, Carl Johan
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1890-10-28
Widman, Maria Elisabeth Charlotta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1909-01-07
Widman, Elma Therese
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1930-03-29
Widman, Sven Herbert
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1923-03-29
Widman, Margit Elisabet f. Traneus
Född
1895-10-04
Avliden
1977-10-15
Gravsatt
1977-11-30
Widman, Gösta Herbert Johannes
Född
1892-09-07
Avliden
1978-09-19
Gravsatt
1978-12-15

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.