Lilliehöök, Birgitta Birgit

Född: 1899-07-30
Avliden: 1990-03-18
Gravsatt: 1990-08-13
Gamla kyrkogården
Kvarter: 25
Gravplats: 1141
Hemort: Västerled Bromma
Gravplatsnummer: 0125 1141
Gravrättstid: 1897-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Holmgren, Frithiof
Född
-
Avliden
1897
Gravsatt
-
Holmgren, Ann-Margret f. Tersmeden
Född
1850
Avliden
-
Gravsatt
1940-10-20
Holmgren, Greta
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1961-11-25
Bausch-Lilliehöök, Gerd Margareta
Född
1896-12-24
Avliden
1988-02-18
Gravsatt
1988-08-23
Holmgren, Claes Alarik Carl Björnsson
Född
1934-03-08
Avliden
1995-06
Gravsatt
1995-07-21

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.