Dahlgren, Lars Olof Stendahl

Född: 1900-07-22
Avliden: 1988-07-29
Gravsatt: 1988-09-22
Gamla kyrkogården
Kvarter: 25
Gravplats: 1150B
Hemort: Uppsala Domkyrkoförs.
Gravplatsnummer: 0125 1150B
Gravrättstid: 1908-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Dahlgren, Alfred Gottlieb
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1908-06-16
Dahlgren, Hedvig Ulrika Kristina
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-06-16
Dahlgren, Vilhelm Gottlieb
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1957-06-16
Dahlgren, Aina
Född
1902-08-09
Avliden
1991-06-28
Gravsatt
1991-11-26
Dahlgren, Lars Anders Wilhelm
Född
1931-04-06
Avliden
2002-01-28
Gravsatt
2002-05-17

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.