Sonden, Torsten Vilhelm

Född: -
Avliden: 1953
Gravsatt: 1953-02-28
Gamla kyrkogården
Kvarter: 27
Gravplats: 1197
Hemort: Stockholm
Gravplatsnummer: 0127 1197
Gravrättstid: 1900-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Tottie, Henry William
Född
1856
Avliden
1913-06-11
Gravsatt
1913-06-18
Tottie, Nanna
Född
1860-03-14
Avliden
1900-10-20
Gravsatt
1900
Sonden, Astrid Julia Amalie
Född
1896-09-17
Avliden
1984-04-26
Gravsatt
1984-05-11
Tottie, Elisabeth
Född
1905-03-13
Avliden
1987-03-29
Gravsatt
1987-04-09

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.