Bring, Sven Casper

Född: 1842-08-20
Avliden: 1931-01-30
Gravsatt: 1931-02-04
Gamla kyrkogården
Kvarter: 29
Gravplats: 2149
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0129 2149
Gravrättstid: 1931-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Bring, Lydia Maria
Född
1855-05-28
Avliden
1939-06-11
Gravsatt
1939-06-15
Bring, Ebba Maria Maj
Född
1880-08-29
Avliden
1971-12-05
Gravsatt
1971-12-16

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.