Hallendorff, Carl Jakob Herman

Född: -
Avliden: -
Gravsatt: 1929-05-05
Gamla kyrkogården
Kvarter: 30
Gravplats: 1291
Hemort: Engelbrekt
Gravplatsnummer: 0130 1291
Gravrättstid: 1894-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Hallendorff, Anna Maria
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1929-03-10

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.