Abenius, Håkan Vilhelm

Född: 1902-07-05
Avliden: 1981-02-07
Gravsatt: 1981-07-24
Gamla kyrkogården
Kvarter: 32
Gravplats: 1391B
Hemort: Helga Trefaldighet
Gravplatsnummer: 0132 1391B
Gravrättstid: 1920-01-01 - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Abenius, Johanna Matilda
Född
-
Avliden
-
Gravsatt
1920-05-02
Abenius, Ingeborg Maria
Född
1879-12-04
Avliden
1981-04-01
Gravsatt
1981-07-24
Abenius, Lisa Linnéa
Född
1908-06-09
Avliden
2008-04-23
Gravsatt
2008-10-27

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.