Dillner, Göran

Född: -
Avliden: 1906-03-28
Gravsatt: 1906-04-02
Gamla kyrkogården
Kvarter: 35
Gravplats: 1494
Hemort: Värmdö
Gravplatsnummer: 0135 1494
Gravrättstid: - för all framtid

Övriga gravsatta i denna grav

Dillner, Augusta
Född
-
Avliden
1915-03-09
Gravsatt
1915-03-14
Dillner, Maria Ottilia
Född
-
Avliden
1951-11-13
Gravsatt
1952-04-26
Wallin, Carin Ingeborg f. Dillner
Född
1884-01-03
Avliden
1970-01-22
Gravsatt
1970-05-23

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.