Eschelsson, Elsa Olava Kristina

Född: 1861
Avliden: 1911-03-10
Gravsatt: 1911-03-14
Gamla kyrkogården
Kvarter: 37
Gravplats: 1550
Hemort: Uppsala
Gravplatsnummer: 0137 1550
Gravrättstid: 1911-01-01 - för all framtid

Uppsala pastorat

Gamla kyrkogården

Uppsala Gamla kyrkogård med sina många lövträd och vackra alleer ligger centralt i Uppsala och har anor från 1600-talet.